vrni se domov
ZAKON O VOJNIH INVALIDIH
PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH
PRAVILNIK O ZDRAVILIŠKEM IN KLIMATSKEM ZDRAVLJENJU VOJNIH INVALIDOV
ZAKON O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA
ZAKON O SKLADU ZA POPLAČILO ODŠKODNINE ŽRTVAH VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA
PRAVILNIK O PARKIRNI KARTI

Uradni list RS, št. 63/1995 z dne 06.11.1995

Zakon o vojnih invalidih (ZVojI), Stran 4917.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o vojnih invalidih (ZVojI)


Razglašam zakon o vojnih invalidih (ZVojI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 1995.

Št. 012-01/95-97

Ljubljana, dne 25. oktobra 1995.

Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.


Povezava do uradnega lista :
Uradni list RS, št. 63/1995

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, Telefon: 01/ 5653802, 01/ 5653803, Tel. in fax: 01/ 5653804