vrni se domov
ZAKON O VOJNIH INVALIDIH
PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH
PRAVILNIK O ZDRAVILIŠKEM IN KLIMATSKEM ZDRAVLJENJU VOJNIH INVALIDOV
ZAKON O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA
ZAKON O SKLADU ZA POPLAČILO ODŠKODNINE ŽRTVAH VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA
PRAVILNIK O PARKIRNI KARTIUradni list RS, št. 18/2001 z dne 14.03.2001


1064. Zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), Stran 1774.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)


Razglašam zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. februarja 2001.

Št. 001-22-21/01

Ljubljana, dne 8. marca 2001.

Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.


Povezava do uradnega lista :
Uradni list RS, št. 18/2001

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, Telefon: 01/ 5653802, 01/ 5653803, Tel. in fax: 01/ 5653804