vrni se domov
DCIV SLOVENIJE LJUBLJANA
Naslov: Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 521 10 88
Tel./ fax: 01/ 521 10 87
E-mail: dciv-slovenije@guest.arnes.si
MDCIV MARIBOR
Naslov: Trubarjeva 15, 2000 Maribor
Tel./ fax: 02/ 25 25 845
E-mail: drustvo-mdciv.mb@guest.arnes.si
MDCIV CELJE
Naslov: Kocenova 4, p.p. 224
3000 Celje
Tel./ fax: 03/ 54 42 260
E-mail: mdciv.ce@siol.net
DCIV GORENJSKE
Naslov: Župančičeva 4, 4000 Kranj
Telefon: 04/ 23 58 962
Tel./ fax: 04/ 23 58 960
E-mail: drustvo-civ.kranj@guest.arnes.si
DCIV PRIMORSKE
Naslov: Sedejeva 8
5000 Nova Gorica
Tel./ fax: 05/302 53 17, 05/333 22 38
E-mail: dciv.primorska@gmail.com
MDCIV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA
Naslov: Jakčeva 13, 8000 Novo mesto
Telefon: 07/ 33 21 540
Tel./ fax: 07/ 33 21 542
E-mail: mdciv.nm@gmail.com

Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Novo Mesto deluje že od leta 1972. Kot Medobčinsko društvo žrtev vojn je delovalo v neprimernih prostorih v stavbi stare pošte na Vrhovnikovi 20 skupaj z drugimi invalidskimi organizacijami, potem na Prešernovem trgu 5 v kletni etaži. Sedaj pa ima društvo lastne prostore v izmeri 84 m2 na Jakčevi ulici 13. Društvo deluje na obsežnem teritoriju trinajstih občin. Tako velik teritorij povzroča veliko težav pri izvajanju posebnih socialnih programov. Naši člani prebivajo v Beli Krajini, Suhi Krajini, na Dolenjskem in v Zasavju.

Po stanju na dan 1. januar 2014 je v društvo včlanjenih 164 civilnih invalidov vojn.

Društvo izvaja naslednje socialne programe:

PRVA SOCIALNA IN PRVA PRAVNA POMOČ
vsebuje prve socialne in prve pravne pomoči, urejanje socialnega varstva po zakonodaji. Program zajema novonastale invalide in ostale invalide ob spremembah zakonodaje. Pomaga civilnim invalidom vojn, ki so prosilci socialne pomoči. V naši pisarni dobijo invalidi vse potrebne informacije o delu našega društva in Zveze društev civilnih invalidov vojn ter pomoč pri pisanju vlog s področja davčne oprostitve, prodaje nepremičnin, urejanje oskrbe v Domu starejših in drugo. Z izvajanjem programa se zagotavlja večja varnost invalidov in zmanjšuje socialna ogroženost.
SOCIALNA REHABILITACIJA.
Na področju socialne rehabilitacije organiziramo seminarje o socialni rehabilitaciji. Naši poverjeniki prostovoljci obiskujejo naše člane na njihovih domovih, se z njimi pogovarjajo o njihovih težavah in pričakovanjih. V primeru izražene potrebe jim priskrbimo ortopedske pripomočke – teleskopske palice in držala za kopalne kadi. Skrbno tudi spremljamo šolanje naših dveh najmlajših invalidov, ki obiskujeta srednjo šolo.
OHRANJEVANJE ZDRAVJA.
Predvidevamo, da se bo v letu 2005 po tem vprašanju oglasilo v naši pisarni nad 50 invalidov. Klimatsko zdravljenje za ohranjevanje zdravja pri naši Zvezi bomo zagotovili približno tridesetim invalidom in v naši prikolici še nadalje devetim invalidom. Petim invalidom pa bomo posredovali možnost zdravljenja po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju oziroma Zakonu o vojnih invalidih. Nabavili smo tudi po dvesto vstopnic za kopanje v Šmarjeških, Dolenjskih in Čatežkih Toplicah, ter jih posredujemo invalidom po občutno nižjih cenah.
ŠPORT IN REKREACIJA.
Koledar športnih prireditev je vsako leto zelo bogat. Že v aprilu se začenja državno prvenstvo v streljanju, katerega se udeležujejo tudi naši invalidi. Tekom leta pa se udeležujemo organiziranih tekmovanj v kegljanju, hitri hoji, pohodništvu in šahu. Letos je naše društvo organizator državnega prvenstva v šahu za civilne invalide vojn Slovenije.
INFORMATIVNA DEJAVNOST.
V naši pisarni dobijo invalidi vse potrebne informacije o delu našega društva. Invalidom nudimo brezplačno mesečnik Naše vezi. Sodelujemo tudi z lokalnimi radijskimi postajami za informiranje ljudi o delu in življenju civilnih invalidov vojn. Za ta namen uporabljamo tudi dnevni tisk.
PREVOZI INVALIDOV.
Organiziramo jih občasno, za gibalno motene invalide, ki so potrebni zdravstvene oskrbe, ki imajo opravka na državnih institucijah in športnih objektih. To delo je občasno in se izvaja v nujnih primerih tekom leta.
KULTURA.
Našim invalidom nudimo vso možno podporo pri izražanju umetniških hotenj na področju slikarstva, pesništva, zbirateljstva. Organiziramo izlete z ogledom kulturnih zgodovinskih znamenitosti doma in v zamejstvu. Izleti so strokovno vodeni. Za invalide iz Novega mesta in bližnje okolice nudimo abonmajske vstopnice za ogled predstav v Novem mestu.
Za izvajanje navedenih programov so zadolženi predsednik in tajnik društva, člani Upravnega odbora ter invalidi društva kot strokovni sodelavci na pravnem in socialno-varstvenem področju. Vse delo v društvu je namenjeno vsem civilnim invalidom vojn z območja našega društva, ki ostaja tisto mesto, kamor se invalidi po vseh vprašanjih radi zatečejo.

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, Telefon: 01/ 5653802, 01/ 5653803, Tel. in fax: 01/ 5653804